Milan Štolba

Fotograf a tvůrce multimediálních vzdělávacích lekcí a prezentací
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Photographer and instructional designer and designer of multimedia presentations

Kontakt / Contact

Pro prvotní kontakt a komunikaci použijte, prosím, email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krátké představení / Brief introduction

Fotografické vzdělání jsem získal na Pražské fotografické škole pod vedením skvělých fotografů a teoretiků fotografie Prof. Jána Šmoka, Pavla Scheuflera,
Dr. Ing. Václava Vláška a dalších. Na této fotografické škole jsem také čtyři roky vyučoval odborné předměty s orientací zejména na skladbu obrazu
a jednotlivé fotografické žánry. Svoji tvorbu jsem prezentoval na jedné skupinové a sedmi samostatných výstavách.
Fotografie se pro mne postupně z intenzivního koníčka stala profesí.

Go to top