Krajina / Landscape

Krajinářská fotografie je mým oblíbeným žánrem. Kromě hlubokých zážitků, které si odnáším z místa fotografování, přitahuje mne stále více i potřeba překonávat s věkem přibývající pohodlnost. Obvykle totiž platí, čím horší podmínky existují pro získání fotografie (počasí, dostupnost, denní doba , ..), tím bývá fotografie lepší.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
A Landscape photography is my favorite genre. Beside deep feelings and memories I bring from the place and scene of photography to surpass contrary conditions is more and more a challenging. There is a common rule in landscape photography “worse conditions bring better scenes” and if photographers are skilled and lucky they also bring better photos.

Skotská vysočina
Scottish Highlands

Nezapomenutelný zážitek z kontrastu moře, hor, oblohy a podzimem rozkvetlých rašelinišť.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
The contrast of sea, mountains, variable sky and blossoming moors coloured by early autumn always offered unforgettable experience.

Go to top