Lidé / People

Lidé a jejich aktivity mne zajímají v situacích ryze pozitivních. Nejsou pro mne zdrojem senzací, dramatických situací ani výpovědi o neštěstí. Proto v této kategorii najdete spíš portréty a studie než novinářskou reportážní fotografii.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
I am interested in people and their activities just in positive situations and context. For me people are not a source of sensations, dramatic situations even presentations of unhappiness. Thus you will find here rather portraits and studies of human habits than a pure journalistic photography.

Orli mongolských Kazachů
Eagles of Mongolian Kazakhs

Je úžasné vidět orli a jejich reakce tak zblízka /
It is amazing to see huge eagles and their behaving from so short distance.

Ledoví The Beatles
The "Ice" Beatles

Krásné sochy nechala na hlavním náměstí Ulábátaru vytvořit britská ambasáda k výročí 55 let spolupráce mezi zeměmi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Beautiful ice sculptures of the Beatles were addicted to Ulaanbaatar by The British Embassy within 55 years of friendship celebration.

Go to top