Výstava "6. Setkání přátel různých uměleckých žánrů"
Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz

V červenci se účastním výstavy pořádané jako bienále v galerii v obci Těchobuz.
Vystavuji několik obrazů ze souborů "Snové květiny" a "Wai-O-Tapu" .

Galerie Bernarda Bolzana (foto z webu obce Těchobuz)

Ukázka vystavených obrazů

Go to top