Realizace - Soubory fotografií / My Work - Photos Sets


Zde naleznete výběr fotografických prací, které jsem realizoval pro své vážené klienty. (Kliknutím na obrázek otevřete detailní galerii.)
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
You can find here samples of my photography work that I did for my clients. (Click on a picture to open the respective detailed gallery)

WEB Krejčovský ateliér MiliKraus
WEB  MiliKraus Tailor's Salon

Soubor fotografií modelů z přehlídky krejčovského ateliéru.
A set of photos from the fashion show of Mili Kraus Tailor's Salon

WEB "Milené kvítí" - soubor fascinátorů
WEB "Beloved flowers" - a set of fascinators

Soubor fotografií pro webové stránky paní Mileny Kejly Urbanové
A set of product photos for WEB Mrs. Milena Kejla Urbanova

Společnost Mary & Martha Mongolia LLC
Mary and Martha Mongolia LLC
Мэри & Марта Монголия ХХК

Soubor fotografií prodávaných produktů pro WEB a marketingové materiály společnosti
A set of product photos for WEB and marketing materials

Hotel Terelj Mountain Lodge, Mongolsko
Hotel Terelj Mountain Lodge, Mongolia

Soubor fotografií pro prezentaci exteriéru a interiéru hotelu na webu a Facebooku
A set of photos for the hotel's exteriors and interiors presentation on web and Facebook

Dům Césara Manrique, Španělsko, ostrov Lanzarote
César Manrique Ville, Spain, Lanzarote Island

Soubor fotografií interiéru unikátního domu pro potřeby Nadace Césara Manrique 
A set of photos of interiors the unique villa for the César Manrique Foundation usage

Go to top