Architektura / Architecture

Pod touto kategorií najdete fotografie exteriérů i interiérů staveb, objektů nových i historických památek. Detail stavby často vypovídá o stavbě a stavitelích víc než dlouhé vyprávění. Architekturu fotografuji rád, protože “postojí”, nikam se nežene, na rozdíl od lidí a živé přírody. Na druhou stranu většinou s ní nelze pohnout. Vyvstává tak často otázka “Co s okolím?”, které většinou ruší a překáží.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
xxxxx

Go to top